Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023

13/09/2023 10:46 Số lượt xem: 328

Thông báo  số 993/TB-BTC ngày 13/9/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệm đổi mới sáng tạo V/v thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Thống kê truy cập

Online : 3345
Đã truy cập : 119296221