Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thực hành tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh năm 2023

23/08/2023 16:40 Số lượt xem: 297

Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 22/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở KH&CN Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thực hành tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh năm 2023

Thống kê truy cập

Online : 3322
Đã truy cập : 119305579