Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024

28/02/2024 13:50 Số lượt xem: 273

Thông báo số 160/TB-SKHCN ngày 27/2/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024

Thống kê truy cập

Online : 5656
Đã truy cập : 138051757