Kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với toàn bộ thị xã Từ Sơn

05/10/2021 09:54 Số lượt xem: 15

Văn bản về việc kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với toàn bộ thị xã Từ Sơn

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990