DANH MỤC THÔNG TIN

06/05/2022 02:30 Số lượt xem: 34507

DANH MỤC THÔNG TIN

 

STT  

Nội dung thông tin

Đường dẫn

1

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Văn bản chỉ đạo điều hành Sở KH&CN

Chi tiết

3

Dịch vụ công

Chi tiết

4

Thủ tục hành chính

Chi tiết

5

Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

6

Chuyên mục Kế hoạch và Quản lý khoa học

Chi tiết

7

Chuyên mục Tổ chức HC & Thanh tra Sở

Chi tiết

8

Chuyên mục Công nghệ & Đổi mới sáng tạo

Chi tiết

9

Chuyên mục Quản lý Chuyên ngành

Chi tiết

10

Chuyên mục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Chi tiết

11

Chuyên mục Ứng dụng & Dịch vụ KHCN

Chi tiết

12

Khen thưởng – Xử phạt

Chi tiết

13

Hạng mục dự án

Chi tiết

14

Số liệu Báo cáo thống kê ngành

Chi tiết

15

Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Chi tiết

16

Công khai ngân sách

Chi tiết

17

Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết

18

Phản ánh – Kiến nghị

Chi tiết

19

Lịch làm việc lãnh đạo cơ quan

Chi tiết

20

Phim khoa học và công nghệ

Chi tiết

         

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

         Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh

        Địa chỉ: Số 08 đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh; Email: banbientap.skhcn@bacninh.gov.vn; ĐT: (0222) 3822422.