Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh!

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong tuyển chọn, nhân giống, trồng chăm sóc và điều khiển ra hoa lan Vũ Nữ tại Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng.