Ngày 16 tháng 4 năm 2024
Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh!

Đây là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu, tạo ra doanh thu hơn 3 tỷ USD.