Ngày 5 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh!

Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển đổi số ở hầu khắp các lĩnh vực, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có những bước chuyển mình theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.