Ngày 28/11/2023, Hội đồng tuyển dung giáo viên năm 2022 huyện Yên Phong ban hành văn bản số 150/TB-HĐTD về việc thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Phong năm 2022.