Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Hội thao các đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới khu vực phía Bắc là một trong những hoạt động thường niên chào mừng 27 năm (01/08/1995-01/08/2022) tiếp nhận và triển khai công tác Đăng kiểm xe cơ giới với mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.