Sáng ngày 04/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) đã diễn ra Diễn đàn Quản trị đất nước tốt với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Diễn đàn.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5271
Đã truy cập : 67903735