Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4462
Đã truy cập : 67908899

Đây là một trong những nội dung chính trong Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XIX ban hành Quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.