Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Để chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác, không để xảy ra dịch chồng dịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.