Hướng dẫn Thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

01/09/2021 13:56 Số lượt xem: 281

Sở Xây dựng hướng dẫn Thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Nhằm thực hiện các Thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đảm bảo rút ngắn thời gian theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị các cá nhân trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng Bắc Ninh thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02, Phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP về Sở Xây dựng; (khuyến khích gửi thêm bằng đại học hoặc cao đẳng, trung cấp để có cơ sở cập nhập dữ liệu chính xác trên phần mềm thi sát hạch).

Hình thức gửi:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Xây dựng Bắc Ninh, địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

- Hoặc gửi tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản gốc tờ khai đăng ký sát hạch tới địa chỉ Email: sxd@bacninh.gov.vn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng Bắc Ninh có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn./.