Sở Xây dựng kiểm tra công trường Hạ tầng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A - Khu 3

27/08/2021 14:18 Số lượt xem: 302
Ngày 26/8/2021 đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cùng với các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng đã làm việc với Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân tại công trường thi công Hạ tầng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – khu 3 nhằm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân báo cáo tình hình triển khai dự án, các đề xuất kiến nghị, đồng chí Giám đốc Sở đã biểu dương công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung xây dựng hạ tầng khu đô thị đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao các tiêu chí của Yên Phong trong quá trình xây dựng, nâng cấp lên Thị xã, lên Quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đồng chí Giám đốc Sở đã hướng dẫn giải quyết một số kiến nghị của Chủ đầu tư đồng thời đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên công trường; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án được duyệt để phù hợp với quy mô diện tích đất đã được giao, đảm bảo giá trị đối ứng tương ứng với dự án BT theo quy định.