Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị để tiếp nhận tài liệu dự án và phân công nhiệm vụ thực hiện, đồng thời chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu CNTT tập trung Bắc Ninh

28/07/2021 17:09 Số lượt xem: 153

Hôm nay, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị để tiếp nhận tài liệu dự án và phân công nhiệm vụ thực hiện, đồng thời chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu CNTT tập trung Bắc Ninh giữa Công ty cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam (đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch) và Liên danh Viện quy hoạch, kiến trúc Bắc Ninh và Công ty TNHH Kiến trúc và quy hoạch đô thị G8A (đơn vị tư vấn).

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Đồng chí Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, Ông Cao Đài, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam (đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch). Ông Grégoire Du Pasquier - Chủ tịch Công ty TNHH Kiến trúc và quy hoạch đô thị G8A (đại diện đơn vị tư vấn nước ngoài, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ và hoạt động ở Việt Nam có trụ sở tại thủ đô Hà Nội). Ông Nguyễn Hải Nam, Viện phó phụ trách Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh (đại diện tư vấn trong nước). Dự cuộc họp còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng và phòng chuyên môn; đơn vị tài trợ lập quy hoạch và các đơn vị tư vấn.

Dự án Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Bắc Ninh với quy mô khoảng 250 ha được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 tại Văn bản số 134/TTg-KSTT ngày 29/01/2021.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai các thủ tục đầu tư và xây dựng hồ sơ Đề án thành lập Khu CNTT tập trung Bắc Ninh (bao gồm: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lựa chọn Nhà đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án thành lập Khu CNTT tập trung Bắc Ninh theo quy định tai Điều 11 Nghị định 154/2013/NĐ-CP) để trình Thủ tướng phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2189/UBND-VX ngày 21/7/2021, theo đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu CNTT tập trung Bắc Ninh.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết xây dựng, là một phần trong hồ sơ Đề án thành lập Khu CNTT tập trung Bắc Ninh, đóng vai trò quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Đây là dự án nằm tại khu trung của đô thị Bắc Ninh, có tính chất tạo điểm nhấn, kết nối khu vực, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông tin, đóng góp lớn cho sự phát kinh tế - xã hội, tầm nhìn chiến lược trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của tỉnh nhà.