Ngày 30 tháng 11 năm 2021
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 33161
Đã truy cập : 47602336

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành và Yên Phong cùng quy mô 300 giường bệnh.