UBND thành phố họp xem xét một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng

15/09/2023 16:02 Số lượt xem: 296

Sáng 15/9, UBND thành phố tổ chức họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng về các nội dung: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Quốc tế Phượng Hoàng tại phường Đáp Cầu; xem xét cho hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng công trình trong khi chờ Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết được duyệt và một số nội dung khác liên quan.


 

Toàn cảnh cuộc họp

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an tỉnh; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thành phố, phường Đáp Cầu và đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát, xem xét hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng tại phường Đáp Cầu, tập trung vào các vấn đề về: Đất đai, quy hoạch, môi trường, các giấy phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

          Xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và ý kiến của các Sở, ngành, phòng, ban, đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng thuê các đơn vị tư vấn để đo đạc, kiểm tra đất đai, công trình xây dựng và xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xong trước ngày 30/9/2023. Đề nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Công an tỉnh)  cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, hiện trạng công trình, đất đai đối chiếu với các quy định của pháp luật để đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ./.

Tuấn Minh – Trần Doanh- Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố