Trạm Khuyến Nông

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 10612

Trạm Khuyến Nông

 I. Thông tin chung:
- Tên cơ quan: Trạm Khuyến Nông
- Địa chỉ: Số 1 Ngô Sỹ Liên, Phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3874 248 - 3. 870 530
- Email: tkn.bn@bacninh.gov.vn
 
II. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trạm trưởng

Diêm Quốc Thịnh

Email: dqthinh.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0241 3874 248

Phó trạm trưởng

Trần Thị Minh

Email: ttminh.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0241 3874 248

Phó trạm trưởng

Nguyễn Thị Nhung

Email: ntnhung.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0241 3874 248

 
III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:
1. Chức năng
Trạm khuyến nông thành phố là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố triển khai tổ chức thực hiện các chương trình về khuyến nông trên địa bàn thành phố.
2. Nhiệm vụ: Các nhiệm vụ cụ thể của Trạm Khuyến nông bao gồm
-  Đưa những tiến bộ kỹ thuật theo các chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư vào sản xuất đại trà trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng các mô hình trình diễn.
- Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân.
- Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ của công tác khuyến nông.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, kinh tế, thị trường cho cán bộ khuyên nông cơ sở.
- Xây dựng các Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi hoặc nhóm hộ nông, lâm , ngư cùng sở thích.
Admin
Nguồn: PNV